Tải xuống: Cahors Town Hall, 306 tập tin kỹ thuật pha tạp nước


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Đào tạo "Động cơ nước doping"

Được tổ chức bởi thành phố Cahors từ 21 đến 25 January 2008 dưới sự chỉ đạo của Alexandre Tornel (phòng tài chính của thành phố).

Đào tạo cung cấp bởi Alexandre Grégoire (Kỹ sư tại dịch vụ của hiệp hội La Pierre Angulaire ở Metz)

Tìm hiểu thêm và các tài liệu khác về việc dựng phim này: thành phố Cahors được trang bị một loại doping nước


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Mairie de Cahors, 306 tài liệu kỹ thuật pha tạp bằng nước

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *