Tải xuống: xe nhiên liệu flex và ethanol E85.


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Khởi động trong Marne của thí nghiệm quốc gia về ethanol sinh học (E 85) và vận hành đội tàu nhiên liệu flex đầu tiên.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Nhiên liệu flex xe và E85 dựa trên ethanol.

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *