Tải xuống: Micro-tảo cho dầu diesel sinh học


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

"Nhìn lại Chương trình Loài Thủy sản của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ: Diesel sinh học từ Tảo" của Phòng thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia (328 .pdf)


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Vi tảo cho dầu diesel sinh học

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *