Tải xuống: Micro-tảo cho dầu diesel sinh học


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

« A Look Back at the U.S. Department of Energy’s Aquatic Species Program : Biodiesel from Algae » par le National Renewelable Energy Laboratory (.pdf de 328 pages en anglais )


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Vi tảo cho dầu diesel sinh học

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *