Tải xuống: Lignins thế hệ thứ hai và Hóa học xanh


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Lignin thế hệ thứ hai và các ứng dụng trong hóa học xanh

bởi Bernard KUREK. Đơn vị nghiên cứu hỗn hợp.
Tách Agroresources và môi trường. INRA.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh Cuộc họp Sinh khối 6ieme được tổ chức bởi Valbiom

Read more: 6ieme Cuộc họp sinh khối, nhiên liệu sinh học của thế hệ 2ieme. Sàng lọc sinh học vật liệu lignocellulosic


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Lignin thế hệ thứ hai và hoá học xanh

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *