Tải về: Các nhiên liệu và công nghệ của các động cơ của tương lai


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

nhiên liệu thư mục tổng hợp và động cơ: So sánh mật độ năng lượng khác nhau (diesel, ethanol, lỏng hoặc khí hydro khí, Fischer-Tropsch ...) công nghệ (Fuelcell, HCCI diesel ...), tích hợp trong xe.

Tài liệu liên kết (bằng tiếng Pháp)

Tài liệu bằng tiếng Anh bằng .pdf.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Nhiên liệu và công nghệ của động cơ trong tương lai

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *