Tải xuống: Nhãn năng lượng: RT2005, Effinergie, Passive House và Minergie


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Bảng so sánh giữa các mục tiêu của nhãn năng lượng sau đây: RT2005, Effinergie, Passive House và Minergie

Bảng tổng hợp có tính đến 2 sửa đổi cục bộ:
- Khu vực (vùng khí hậu của bạn)
- Độ cao

Bạn có thể tính toán trong vài phút "xếp hạng" của bạn đối với các nhãn này. Kết quả có thể làm bạn ngạc nhiên (một cách tốt) đặc biệt là trên nhãn Maison Passive có 120 kWh EP / m².an rất cao.

Để tìm hiểu thêm, hãy đọc: tiêu chuẩn năng lượng và nhãn hiệu BBC (Low Consumption Building), người nói gì?


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Nhãn năng lượng: RT2005, Effinergie, Passive House và Minergie

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *