Tải xuống: Nhãn năng lượng: RT2005, Effinergie, Passive House và Minergie


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Bảng so sánh giữa các mục tiêu của nhãn năng lượng sau đây: RT2005, Effinergie, Passive House và Minergie

Bảng tổng hợp có tính đến 2 sửa đổi cục bộ:
- Khu vực (vùng khí hậu của bạn)
- Độ cao

Vous pouvez ainsi calculer en quelques minutes votre « classement » vis à vis de ces labels. Les résultats pourraient vous surprendre (dans le bon sens) notamment sur le label Maison Passive dont les 120 kWh EP/m².an sont élevés.

Để tìm hiểu thêm, hãy đọc: tiêu chuẩn năng lượng và nhãn hiệu BBC (Low Consumption Building), người nói gì?


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Nhãn năng lượng: RT2005, Effinergie, Passive House và Minergie

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *