Tải xuống: Jean-Marc Jancovici trên Europe1: Vui lòng điền đầy đủ


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Vấn đề Europe1 của 13 tháng 11 2006.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Jean-Marc Jancovici trên Europe1: Xin vui lòng

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *