Jacques Attali: phân tích các công ty tăng trưởng!


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Analyses « intéressantes » de notre société, aussi bien dans le passé que le futur, par l’influent Jacques Attali

Read more: phân tích của các xã hội tiêu dùng của chúng ta: quá khứ và xã hội của tương lai


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *