Tải về: Giới thiệu về động cơ HCCI và CAI


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Giới thiệu về động cơ đốt HCCI và CAI Tháng 8 2008. Olivier SALELLES, CIFA Leonardo da Vinci Montpellier

Động cơ HCCI và CAI hoạt động với tỷ lệ nén dẫn đến sự đánh lửa tự phát của toàn bộ hỗn hợp. Điều này dẫn đến một cái gọi là "lạnh" đốt trong buồng sản xuất hầu như không có bồ hóng hoặc NOx.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Giới thiệu về động cơ HCCI và CAI

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *