Tải về: Diesel Phổ thông thường tiêm: Công nghệ, Evolutions và Triển vọng


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Evolutions technologiques du système d’injection Common Rail. document BOSCH CNAM SIA, 40 pages

Nội dung:
– Bref historique de l’injection diesel
– Evolution de la pression au nez de buse des injecteurs
– Présentation du Common Rail (pompe CP1, CP3, injecteur piézo)
– Evolutions actuelles du Common Rail
– Perspectives de développement


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Injection Diesel Common Rail: technologie, évolutions et perspectives

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *