Tải về: Diesel Phổ thông thường tiêm: Công nghệ, Evolutions và Triển vọng


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Diễn biến công nghệ của hệ thống phun đường sắt thông thường. Tài liệu BOSCH CNAM SIA, trang 40

Nội dung:
- Tóm tắt lịch sử tiêm diesel
- Sự phát triển của áp lực ở mũi vòi phun của kim phun
- Trình bày đường sắt chung (bơm CP1, CP3, vòi phun Piezo)
- Sự phát triển hiện tại trong Common Rail
- Triển vọng phát triển


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Common Diesel Diesel Injection: Công nghệ, tiến hóa và triển vọng

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *