Tải về: Tác động của sự nóng lên toàn cầu đối với đất và đất


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Từ khóa: sự nóng lên toàn cầu, hậu quả, đất, môi trường, chạy trốn

Báo cáo gợi lên sự giải phóng đáng lo ngại của CO2 bởi các mỏ than bùn. Thật vậy; một nghiên cứu cho thấy đất hiện đang giải phóng gấp đôi lượng CO2 so với 25 năm trước. Nói cách khác: đất hấp thụ ít hơn hai lần.

Đây là hậu quả trực tiếp của sự nóng lên toàn cầu và do đó sự gia tăng quá trình phân hủy của thực vật từ chối CO2 hoặc tệ hơn là khí mêtan.

Ước tính cho Vương quốc Anh về lượng CO2 dư thừa được phát hành là theo tỷ lệ 8%.

Read more


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Tác động của sự nóng lên toàn cầu đối với đất và đất

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *