Tải xuống: Tờ thông tin về cách nhiệt mặt tiền


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Synthèse des différentes techniques d’isolation de façades: bardage, enduit mince, enduit hydraulique, vêture, vêtage…

Guide réalisé par l’Agence Nationale de l’Habitat: www.anah.fr


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Guide-fiche technique sur l’isolation en facade

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *