Tải về: Các diễn biến tương lai của động cơ


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Sự phát triển tương lai của động cơ và động cơ trong tương lai gần

bởi Philippe Pinchon, Giám đốc Moteurs-Energie của IFP (Viện Dầu khí Pháp).

Il ressort clairement de ce document que les moteurs classiques à explosion ont encore de beaux jours devant eux et que les technologies « propres » sont loin d’être maîtrisée ou alors à des coûts inaccessibles au grand public…


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Sự phát triển tương lai của động cơ

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *