Tải xuống: Hoạt động và lợi ích của một nhà máy điện mặt trời tập trung


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Trình bày các nhà máy năng lượng mặt trời nhiệt động lực học có nồng độ tuyến tính hoặc parabôn: hoạt động, lãi suất và tiềm năng.

Read more: trình bày và vận hành nhà máy điện năng lượng mặt trời và liên kết tổng hợp trên các nhà máy điện năng lượng mặt trời hoặc hydro


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Hoạt động và lợi ích của một nhà máy năng lượng mặt trời tập trung

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *