Tải về: Bộ lọc hạt Peugeot


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Bộ lọc hạt PSA Diesel

Présentation du Filtre à Particules de Peugeot, beaucoup d’arguments (technico-commerciaux) en faveur de cette technologie, trés loin d’être maitrisée et de l’utilisation de l »additif » Cérine d’Eolys » dont les effets sanitaire sont quasiment… »inconnus ».

Việc sử dụng cerine không còn phù hợp kể từ 2007 trong FAP.

Dossier trên Cerine d'Eolys


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Bộ lọc hạt Peugeot

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *