Tải xuống: Khu vực hydro: hydrogen, vector năng lượng của tương lai?


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Ngành khí hydro. Sản xuất, sử dụng, diễn biến ...

bởi E. Marty
Quản lý dự án "Các quá trình chuyển đổi sinh khối"

của Viện dầu khí Pháp - IFP - Solaize Eric Marty


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Ngành hydro: hydro, vận chuyển năng lượng của tương lai?

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *