Téléchargement: La filière hydrogène: l’hydrogène, vecteur énergétique du futur?

Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

La filière hydrogène. Production, utilisation, évolutions…

par E. Marty
Chef de projet «Procédés de Conversion de la Biomasse »

par l’Institut Français du Pétrole – IFP – Solaize Eric Marty


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): La filière hydrogène: l’hydrogène, vecteur énergétique du futur?

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *