Tải xuống: Làm một món ăn bằng năng lượng mặt trời hoặc vệ tinh


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Thực hiện một món ăn geeldic mặt trời

Tài liệu này trình bày việc sản xuất một hình parabol cho lưu lượng vệ tinh mà còn có thể tạo ra một ví dụ về mặt trời bởi vì kích thước là cùng một. Chỉ có bề ngoài lớp phủ thay đổi trong trường hợp của một món ăn năng lượng mặt trời.

Read more:
- Sản xuất lò năng lượng mặt trời
- Tính toán và thiết kế của một parabola năng lượng mặt trời
- Kỹ thuật phản chiếu hoặc các sản phẩm để phủ bề mặt của bộ tập trung năng lượng mặt trời


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Thực hiện một món ăn bằng năng lượng mặt trời hoặc vệ tinh

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *