Tải xuống: Tạo một máy phát điện từ nam châm vĩnh viễn từ A đến Z


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Làm thế nào để sản xuất một máy phát điện nam châm vĩnh cửu cho một tuabin gió hoặc các ứng dụng quay tốc độ thấp khác?

Tài liệu này giải thích từ A đến Z thủ tục để làm theo. Đó là 49 các trang và bằng tiếng Anh nhưng minh họa với nhiều kế hoạch và sơ đồ.

Read more: biến đổi một máy phát điện ô tô thành một máy phát điện nam châm vĩnh cửu


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Thực hiện phép phát Magnet vĩnh viễn từ A đến Z

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *