Download: Nghiên cứu EFP: giá nhiên liệu sinh học


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Evaluation des prix de revient des biocarburants en France : prise en compte des externalités et comparaison avec le prix de revient du gazole et de l’essence sans plomb 95 par Alexandre Proy

TRƯỜNG QUẢN LÝ NƠI, TEMA 2004-2005, Dự án Kết thúc Nghiên cứu

Từ khoá: giá, chi phí, nhiên liệu sinh học, so sánh, nhiên liệu hóa thạch, lợi nhuận, lịch sử, đường cong

Read more


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Etude de PFE : le prix des biocarburants

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *