Tải xuống: Cối xay gió với buồm


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Một tuabin gió tốc độ gió được thiết kế với cánh buồm bằng một

Một ý tưởng có vẻ rất thú vị vì tuabin gió này có khả năng sản xuất năng lượng ở tốc độ gió rất thấp.

Xin chúc mừng nhà phát minh. Quá xấu báo cáo thiếu các thông tin kỹ thuật.

Read more: một tua-bin gió với cánh buồm


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Tuabin gió với buồm

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *