Tải về: Năng lượng từ Nước? Video của tác phẩm của Stanley Meyer


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Hiển thị nhỏ về sự nguy hiểm của sự phụ thuộc vào dầu phát sóng trên kênh CBS Mỹ

Chúng tôi tóm tắt xem Steve Meyer, anh trai của Stanley Meyer nổi tiếng.

Video này bằng tiếng Anh, Tìm hiểu thêm.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Năng lượng từ Nước? Video của tác phẩm của Stanley Meyer

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *