Tải về: năng lượng và sức mạnh hữu ích cho việc di chuyển xe hơi, tính toán, phân tích và phương trình


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Tính năng lượng cần thiết để di chuyển xe ô tô bởi Michel Kieffer www.HKW-AERO.fr - www.COCYANE.fr

.pdf của trang 36 về đánh giá nhu cầu năng lượng của một tài khoản xe hơi về các đặc tính của nó (khối lượng, SCx, tốc độ, gia tốc ...).

En savoir plus? L’auteur de ce document est également l’initiateur de ce très gros sujet des forums sur chiếc xe của tương lai trong đó ông thường tranh luận


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Năng lượng hữu ích để di chuyển xe: phân tích và phương trình

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *