Tải xuống: Năng lượng ở tất cả các trạng thái của nó

Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

L’énergie dans tous ses états par le Professeur Daniel Favrat, Directeur de l’Institut des Sciences de l’Energie (ISE).
Ce document, trés technique, contient des chiffres et des notions indispensable à tout bon énergéticien. Format powerpoint (.ppt), 1.9 Mo


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): L’énergie dans tous ses états

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *