Tải về: Khí thải gây ô nhiễm từ đốt gỗ và ô nhiễm năng lượng gỗ


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Phát thải khí quyển từ sự đốt cháy sinh khối

ADEME, như một phần của việc thực hiện các nhiệm vụ của chính sách nhà nước trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo, khuyến khích sự phát triển của sinh khối cho năng lượng trong lĩnh vực gia đình, tập thể và công nghiệp, đồng thời đảm bảo sử dụng các nhiên liệu phù hợp và các kỹ thuật hiệu quả với hiệu suất môi trường cao.

ADEME, cũng nhận thức được mức độ phát thải khí quyển từ đốt sinh khối, đặc biệt trong đặc biệt, hỗ trợ một cách tiếp cận tiến bộ để mang đến cho thiết bị thị trường và cơ sở vật chất hiệu quả hơn, để sửa chữa giảm dần các tác động tiêu cực và tăng cường lợi ích của sinh khối đối với phát thải khí nhà kính và việc sử dụng nhiên liệu tái tạo.

Khu vực trong nước (nhà riêng lẻ) là khu vực cần phải ưu tiên thực hiện. Việc đổi mới đội tàu sẽ làm giảm đáng kể lượng khí thải gây ô nhiễm.

L’ADEME recommande aussi aux particuliers de toujours utiliser du bois de chauffage de qualité (propre et sec), de choisir des appareils labellisés « Flamme verte », mais aussi d’entretenir leurs équipements et de ramoner les conduits de fumées très régulièrement.

Bài báo này trình bày dữ liệu cơ bản về phát thải hiện tại và tương lai (2010, 2020) của sự cháy đốt sinh khối, so sánh với phát thải năng lượng không tái tạo và
trình bày các hoạt động của ADEME nhằm nâng cao kiến ​​thức và hạn chế những phát thải này.

Tìm hiểu thêm, đọc thư mục về sưởi ấm gỗ


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Ô nhiễm khí thải từ việc đốt gỗ và ô nhiễm năng lượng gỗ

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *