Tải về: EducAuto, Giao thông đường bộ và sự nóng lên toàn cầu và hiệu ứng nhà kính


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Theo đa số các chuyên gia, sự gia tăng khí nhà kính làm cho sự nóng lên toàn cầu không thể tránh khỏi.
Sau bài trình bày về hiệu ứng nhà kính, tài liệu này đề cập đến trách nhiệm đối với vận tải đường bộ và sự cần thiết phải chuyển đổi sâu sắc lĩnh vực này.

Tài liệu PDF, trang 20, 1,1 Mo.

Truy cập trang web EducAuto.org và tải các tài liệu khác


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): EducAuto: vận tải đường bộ và sự ấm lên toàn cầu và hiệu ứng nhà kính

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *