Tải xuống: Bioethanol Ecobank, Nghiên cứu về giá của nhà máy nước Coopers bị từ chối


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Đặt câu hỏi về nghiên cứu của Price Waterhouse Coopers Study

Một nghiên cứu mới về sự cân bằng năng lượng của các ngành công nghiệp củ cải ethanol sinh học, ngô và lúa mì sẽ được thực hiện, như một số chuyên gia đã đặt câu hỏi về phương pháp tính toán Price Waterhouse Coopers nghiên cứu ADEME-DIREM 2002 người chưa cơ sở cho sự phát triển của ngành ethanol sinh học.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Ecobalance Bioethanol, Price Waterhouse Coopers Nghiên cứu Bị Từ chối

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *