Tải về: EBook: Sự vỡ vụ của Serge Portelli, bảng cân đối thực sự của Sarkozy


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Serge Portelli là một thành viên của Liên minh Tư pháp. Cuốn sách "Rup Rup" của ông, đưa cổ phiếu của Sarkozy cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã được Michalon xuất bản ... điều này bí ẩn từ bỏ vào giây phút cuối cùng, ngăn chặn bất kỳ ấn phẩm nào cho cuộc bầu cử khác TRƯỚC.

Discuter du bilan Sarkozy et du livre sur les forums


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): EBook: Sự vỡ vụn của Serge Portelli, sự cân bằng thực sự của ông Sarkozy

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *