Tải về: Nhà tái chế và sinh thái của Earthship, khái niệm và hoạt động


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:Présentation du concept de la maison recyclée et écologique « Earthship » .pdf của trang 24.

Giới thiệu

Trứng là:

Một ngôi nhà được xây dựng theo cách thân thiện với môi trường cho một cuộc sống lâu dài và hoàn toàn độc lập với việc phân phối ngoài trời cho nhu cầu về năng lượng và nước. Hoàn toàn tự chủ, như vậy.

Khái niệm một con đê được thiết kế theo cách mà tác động của con người lên trái đất giảm đáng kể.

Il est construit de rebut tels des pneus d’autos, des canettes, des bouteilles et autres restes de matériaux de construction. Il pourvoit ses habitants d’électricité au moyen de panneaux solaires, de moulins à vent et d’autres sources d’énergie « alternatives » qui sont actuellement
khá phổ biến.

Năng lượng thặng dư cuối cùng có thể được chuyển đến một công ty năng lượng. Nhu cầu nước được cung cấp bằng cách thu hoạch nước mưa được lọc và tái sử dụng.

Chất thải của con người được tái chế về mặt sinh học và vệ sinh, làm cho bất kỳ kết nối với ống cống không cần thiết.

Read more:
- Earthship trong video
- Diễn đàn Eartships
- Diễn đàn


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Earthship tái chế và sinh thái nhà, khái niệm và hoạt động

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *