Tải về: bài phát biểu của Ông Lê Quément về Fluence.


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Trình bày của Renault Fluence, do Giám đốc Thiết kế Công nghiệp của nó, chiếc xe cao cấp khái niệm.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Bài phát biểu của ông Lê Quément về Fluence.

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *