Download: Diesel chống lại xăng dầu, ô nhiễm và tiêu dùng so sánh


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Diffusé dans Turbo sur M6 le 26 Novembre 2006. Filtre à particules, HCCi, injection directe essence, moteur à compression variable MCE-5, soupapes electromagnétiques…


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Diesel so với xăng, ô nhiễm và tiêu thụ so sánh

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *