Tải về: Tẩy uế huyết tương


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Kiểm soát và xử lý khí thải bằng plasma ở nhiệt độ phòng, được gọi là phi nhiệt, có sự quan tâm ngày càng tăng trong kiểm soát ô nhiễm.
Các kết quả thu được với các plasma này được thực hiện bằng cách sử dụng các loại điện khác nhau được trình bày ở đây. Các quá trình depollution khác nhau được so sánh về chi phí năng lượng và tỷ lệ chuyển đổi chất ô nhiễm. Chúng minh họa các vấn đề được nêu ra trong nghiên cứu cơ bản và các vấn đề liên quan đến chuyển giao công nghệ.

Jean-Marie Cormier, điện thoại. : 02 38 49 46 09, jean-marie.cormier@univ-orleans.fr
Ahmed Khacef và Olivier Motret cũng tham gia vào công việc này.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Tái tạo huyết tương

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *