Download: Bao bì chất thải, hữu ích và không cần thiết


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Bao bì hữu ích và không cần thiết được xuất bản bởi Agir pour l'environnement, cniid và Pháp Môi trường.

Tìm hiểu thêm, đọc tệp thùng rác của chúng tôi và chất thải gia đình của chúng tôi et 32 câu hỏi câu trả lời trên bao bì


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Xử lý chất thải: Bao bì hữu ích và không cần thiết

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *