Tải về: Khủng hoảng tài chính: Các nhà sản xuất, các giải pháp?


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Trong cơn bão của cuộc khủng hoảng tài chánh này, ngày càng nghiêm trọng hơn, Jacques Cheminade đóng vai trò của hướng đạo sinh.

Read more: Đảng của lòng tốt


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Khủng hoảng tài chính: nhà quản lý, giải pháp?

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *