Tải về: Hội nghị Công cụ Gillier Pantone và Trình bày cho các nhà hoạch định chính sách địa phương


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Động cơ Gillier-Pantone trình bày cho các chính trị gia và các quan chức được bầu địa phương

Journée conférence organisée par le CIFEC qui est le « Centre d’Initiation et de Formation à l’Environnement de Comblain-au-Pont » le 26 février 2008.

C.Martz y a été invité pour y présenter le procédé Gillier-Pantone dit du « dopage à l’eau » dont voici le document de support de conférence.

Thảo luận trên diễn đàn


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Trình bày và trình bày về động cơ Gillier Pantone cho các nhà hoạch định chính sách địa phương

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *