Tải về: Đốt và chất lắng đọng xúc tác: tại sao và như thế nào?


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Đốt xúc tác và kiểm soát ô nhiễm khí thải.
G. Mabilon
IFP-dir xúc tác và tách

Hội thảo SME-SMI, Lyon 23 / 10 / 03

Tài liệu về nghiên cứu xúc tác đặc biệt trong mức độ đốt trong một Microturbine (để sản xuất điện địa phương), việc tiêm nước được gọi là công cụ dépolution Nox.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Quá trình đốt cháy và lắng đọng xúc tác: tại sao và như thế nào?

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *