Tải về: Nhiên liệu Cogeneration


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Sự đồng phát bằng tế bào nhiên liệu: so sánh kỹ thuật và kinh tế

Dự án được tiến hành vào tháng 2000 C. Martz, C. và J. Stefani Vilquin. Đó là một so sánh (so với công nghệ đồng phát khác) về kỹ thuật và kinh tế liên quan đến công nghệ đồng phát công suất thấp dựa trên một tế bào nhiên liệu.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Tế bào nhiên liệu đồng phát

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *