Tải xuống: Chambrin: Triển lãm


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Phụ lục 2 rút ra từ nghiên cứu DEA 2001 / 2002 bởi Armand Legay tựa đề "Năng lượng Nghịch lý Pháp-Brazil với rượu và chưng cất" (thực hiện tại Đại học Rouen, Sở Xã hội học)

Các tài liệu sau đây cung cấp thông tin về quá trình Chambrin, một động cơ nước có cồn, được phát triển trong những năm 70.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Chambrin: triển lãm

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *