Download: Tập trung các tế bào quang điện


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Datasheet de l’entreprise SolFocus présentant des panneaux solaires à concentration du flux solaire.

SolFocus’ CPV technology combines multi-junction solar cells into a high-concentration reflector panel design. At over 500 suns the panel achieves greater than 17% conversion efficiency using a 10cm depth, establishing a new benchmark for compactness for CPV systems.

Hơn d’informations sur la concentration solaire


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Cellules photovoltaïques à concentration

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *