Tải xuống: Castor, dự án bãi rác CO2


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Castor dự án, làm thế nào để nắm bắt các CO2? Tài liệu tóm tắt IFP.

Sẽ không nên đầu tư vào các dự án khai thác CO2, vốn khó có lợi nhuận về mặt kinh tế, nhưng về việc phục hồi CO2, đặc biệt là bởi vi tảo.

Thật vậy; CO2 có thể là nguồn tài nguyên cho nhiên liệu sinh học thế hệ mới.

Read more: vi tảo và chụp CO2


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Castor: dự án bãi chôn lấp CO2

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *