Tải xuống: Tính dấu chân sinh thái của bạn


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Dossier de Gateway Eco Sinh thái Đặc biệt, nói cách khác tác động của cách sống của bạn và thói quen của bạn (thực phẩm, du lịch ... vv) về môi trường. Một bài kiểm tra nhỏ có thể tính được dấu chân sinh thái của bạn.

Định nghĩa

Dấu chân sinh thái của một quần thể con người tương ứng với bề mặt sinh thái có năng suất cần thiết cho việc duy trì bền vững dân số theo tiêu chuẩn sống hiện tại, tức là:
Cung cấp năng lượng và nguyên vật liệu tiêu thụ của dân cư
Để loại bỏ và tất cả sự lãng phí của dân số bằng công nghệ của nó.

Bề mặt sinh thái có năng suất bao gồm rừng, đất canh tác và đồng cỏ. Nó cũng bao gồm nguồn nước sạch và các nguồn tài nguyên biển. từ trang: http://www.passerelleco.info/article.php3?id_article=314


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Tính dấu chân sinh thái của bạn

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *