Tải xuống: Tính toán lợi tức đầu tư của bóng đèn tiết kiệm năng lượng (fluo hoặc led)


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Tệp Excel nhỏ (tương thích với OpenOffice) để tính toán lợi tức đầu tư của bóng đèn tiết kiệm năng lượng.

Tập tin này là một phần tiếp theo của bài báo này: Điện: lợi tức đầu tư và tiết kiệm của một bóng đèn huỳnh quang compact.

Phiên bản Flash trực tiếp sử dụng được của máy tính này

Thảo luận và trình bày kết quả của bạn trên diễn đàn


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Tính toán lợi tức đầu tư của bóng đèn tiết kiệm năng lượng (fluo hoặc dẫn)

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *