Tải về: Biohub và biorefinery: sản phẩm mới và quy trình hóa học xanh của Roquette

Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Programme Biohub : développement de nouveaux produits et procédés au sein d’une bioraffinerie par Patrick FUERTES, Roquette.

Quelques pistes de recherche et développement prometteuse en chimie verte menées par le groupe Roquette dans son programme Biohub.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh Cuộc họp Sinh khối 6ieme được tổ chức bởi Valbiom

Read more: 6ieme Cuộc họp sinh khối, nhiên liệu sinh học của thế hệ 2ieme. Sàng lọc sinh học vật liệu lignocellulosic


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Biohub và biorefinery: sản phẩm mới và quy trình hóa học xanh của Roquette

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *