Tải về: Biohub và biorefinery: sản phẩm mới và quy trình hóa học xanh của Roquette


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Chương trình Biohub: phát triển các sản phẩm và quy trình mới trong nhà máy sinh học sinh học bởi Patrick FUERTES, Roquette.

Một số nghiên cứu và phát triển đầy hứa hẹn trong ngành hóa học xanh do nhóm Roquette thực hiện trong chương trình Biohub.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh Cuộc họp Sinh khối 6ieme được tổ chức bởi Valbiom

Read more: 6ieme Cuộc họp sinh khối, nhiên liệu sinh học của thế hệ 2ieme. Sàng lọc sinh học vật liệu lignocellulosic


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Biohub và biorefinery: sản phẩm mới và quy trình hóa học xanh của Roquette

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *