Tải về: Biogas, nông nghiệp và methanisation sinh học, 2 dự án ví dụ


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Hai ví dụ cụ thể về biomethanisation tại trang trại: GAEC Houdet và GAEC du Chateau.

Nội dung: trình bày kỹ thuật, luồng đầu vào, đầu tư và bảng cân đối tài chính và năng lượng.

Bởi rượu Champagne Ardennes


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Biogas: nông nghiệp và biomethanisation, ví dụ dự án 2

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *