Tải về: Nhiên liệu sinh học cellulose thế hệ thứ hai: Các yếu tố hạn chế

Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Bioéthanol de seconde génération: les facteurs limitants

Quel sont les principaux problèmes physico-chimiques et résistances biologiques à la production bioéthanol d’origine ligno-cellulosique?

Par Philippe Thonart, I. Didderen, V. Lechien, S. Hiligsmann, J. Destain, L. Beckers, J. Masset, C. Hamilton.

Université de Liège – Gembloux AgroBioTech
Centre Wallon de Biologie Industrielle

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh Cuộc họp Sinh khối 6ieme được tổ chức bởi Valbiom

Read more: 6ieme Cuộc họp sinh khối, nhiên liệu sinh học của thế hệ 2ieme. Sàng lọc sinh học vật liệu lignocellulosic


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Bioéthanol cellulosique de deuxième génération: les facteurs limitants

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *