Tải xuống: Nhiên liệu sinh học, báo cáo: kết thúc của năng lượng tối? 3 trên 3


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Reportage « La fin de l’énergie noire » de Yves Entenich diffusé sur France3 le 27 Janvier 2007 et faisant le tour des alternatives au pétrole et énergies fossiles: gazogène, biocarburants (algues, huiles pures, déchèts…). Partie 3/3

Chúng tôi sẽ đánh giá cao giai điệu của báo cáo ...Đây là một trong những báo cáo cam kết nhất đã được phát sóng trên kênh quốc gia.

Voir la Partie 1
Voir la Partie 2


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Nhiên liệu sinh học, báo cáo: sự kết thúc của năng lượng đen? 3 trên 3

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *