Tải xuống: Nhiên liệu sinh học, báo cáo: kết thúc của năng lượng tối? 1 trên 3


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Báo cáo Yves Entenich phát sóng vào ngày 3 27 các France2007 và làm cho vòng thay thế cho nhiên liệu hóa thạch và dầu: sản xuất khí đốt, nhiên liệu sinh học (tảo, dầu tinh khiết, chất thải ...).

Chúng tôi sẽ đánh giá cao giai điệu của báo cáo ...Đây là một trong những báo cáo cam kết nhất đã được phát sóng trên kênh quốc gia.

Xem phần 2
Xem phần 3


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Nhiên liệu sinh học, báo cáo: sự kết thúc của năng lượng đen? 1 trên 3

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *