Tải về: Động cơ Alternators by Iskra


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

La technologie des alternateurs pour moteurs thermiques de voitures, camions, tracteurs, bus… Caractéristiques, côtes, courbes intensité/RPM de 6 types d’alternateurs: AAG, AAG Compact, AAK, AAK Compact, AAN Compact et AAT.

.pdf của trang 21


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Alternateurs de moteurs par Iskra

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *