Tải về: Bảo tồn đất Nông nghiệp


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Video về kỹ thuật bảo tồn đất, nói cách khác, các kỹ thuật canh tác đơn giản hóa đòi hỏi ít đầu vào, phân bón và trồng trọt. Mục đích: (lại) có được một đất sống!

Sản lượng tương đương với những người trong nông nghiệp truyền thống, nhưng với chi phí và (giờ làm việc) mỗi ha chủ yếu giảm (chia 2 để lần 3 sau khi doc).

Read more: Techniques Culturales Simplifiées sur les forums


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Nông nghiệp bảo tồn đất

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *