Download: Nông nghiệp, cân bằng năng lượng cây trồng nông nghiệp và dầu mỏ tương đương


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Tổng hợp về nhu cầu năng lượng và dầu của nông nghiệp.

Đây là một tổng hợp có tính đến tất cả các nhu cầu của một hoạt động nông nghiệp: kết quả khá đáng kinh ngạc, trong một số trường hợp, dầu 800L tương đương trên một ha canh tác đã vượt quá.

Sachant ceci, les agro-biocarburants « classiques » peuvent largement être remis en cause.

Thư của Ủy ban Lãnh thổ phía Nam Grésivaudan, September 2007.

Read more: les algues « carburant » oléagineuses


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Nông nghiệp, cân bằng năng lượng cây trồng nông nghiệp và dầu mỏ tương đương

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *