Tải về: Về thiên tai ...

Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Petites explications sur les collusions entre politiques et grandes entreprises énergétiques. Par Gabriel Ferone, Format pdf 2 pages.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): A propos des catastrophes…

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *